header-intro

Chứng Nhận Giải Thưởng

Trải qua hơn 15 xây dựng và cống hiến, công ty Mailisa đã gặt hái được rất nhiều thành quả lớn cả trong lĩnh vực kinh doanh và lĩnh vực xã hội. Những danh hiệu – cúp – cờ lưu niệm là lời khẳng định chân thực nhất về những thành quả đó.

Cúp “Thương Hiệu Nổi Tiếng Asean”

 

Chứng nhận “Doanh Nhân Tâm Tầm Tài 2011”

 

Chứng nhận giải thưởng “Thương hiệu nổi tiếng Asean 2011”

 

Bảng vàng “Doanh Nghiệp Văn Hoá – UNESCO 2011”

 

Kỷ niệm chương “Nhà Quản Lý Xuất Sắc Việt Nam 2010”

 

Kỷ niệm chương “Sản Phẩm, Dịch Vụ Tiêu Biểu Việt Nam 2010”

 

Kỷ niệm chương “Hội Nghị Tôn Vinh Doanh Nhân Việt Nam 2009”

 

Cúp “Doanh Nghiệp Việt Nam Vàng 2009”

 

Danh hiệu “Doanh nghiệp Việt Nam Chất Lượng Vàng 2008”